Владата го објави списокот со хонорарци

Владата на Република Северна Македонија ги објави табелите со имињата на лицата ангажирани со авторски договори, кои биле ангажирани за различни советувања, изработка на студии и други проекти поврзани со работата на Владата и Министерствата во државата. 

Списокот е достапен тука