Важно е да имате некој со кој ќе заборавите на сè…

Не ги презирајте местата во себе кои се празни и ладни. Тие постојат за некој да влезе во нив.

Тој човек доаѓа. Носен со стари сеќавања на една вечнност.

На едно препознавање.

Вткаен во вашата кожа и здив.

Носи промени. Повторно ве открива во паузите на постоењето и ви го дава сето она што некогаш вие сте го давале на другите. 

Ако кажам дека го познавате, би можела целосно да ве збунат. Но, ако кажам дека го препознавате, ќе ви биде јасно.

Вие сте се среќавале во илјадници напуштени животи. И блесоците на вашата кожа.

Некаде во врвовите кои никогаш не знаеле да бидат ваши. 

И сега сте тука. 

Ќе направат да се чувствувате живи кога ќе заборавите дека навистина сте. 

Оставете го оганот на вашиот дожд. 

Понекогаш.

Важно е да имате некој со кого ќе заборавите на сè.

Вие одамна го имате тоа...