Улиците во Општина Кисела Вода ќе се мијат во вторник, среда и четврток

Улиците во Општина Кисела Вода ќе се мијат по следниот распоред: