Улицата Јоаким Крчовски на Кале добива нов асфалт

После 30 години кракот на ул. Јоаким Крчовски на Кале добива нов асфалт.

- Го реконстрираме долниот и горниот асфалтен слој во должина од 257 м2 при што ќе се регулира и одводнувањето на атмосферските води - информираше градоначалникот на Центар, Саша Богдановиќ.