Пијан човек зема три животи во Трубарево, гасете ја државата