Македонско секојдневие: Ги потиснуваме желбите поради преживување