Или 20 години што не плаќале данок да ги вратат парите....