Твит по твит - видео-легенда за Даут-пашин амам со нарација на Рубенс Муратовски

Од фотографија со дрон од куполите на Даут-пашин амам, преку легендата, па се до предлог „ја сакам приказнава со нарација на Рубенс“ - крајниот производ е легендарно видео кое вреди да се сподели со публиката. 

Нема да должиме многу, оставаме на вас да започнете со нишката:

Дел од приказната

Предлогот

И да го видите потоа видеото: