Ти само биди тоа што си...

Во хаосот на овој свет што постои, ти само биди тоа што си.

И ако сѐ околу тебе се руши, ти само биди тоа што си.

Не брзај никаде, уживај во своето постоење, тука каде што си, само биди тоа што си.

Чекорот нека ти е лесен и присутен, затоа што ти си она што си, затоа само биди тоа што си.

Немој да мислиш за она што било или она што ќе дојде. 

Биди тука и сега, во својата целосна величественост и полн сјај.

Ти си прекрасно и целосно суштество, затоа само биди она што си.