Ти избираш!

Ти избираш.
Ти избираш.
Ти избираш.

Ти избираш да ја дадеш својата љубов.
Ти избираш да имаш скршено срце.
Ти избираш да се откажеш.
Ти избираш да се откажеш.
Ти избираш да останеш.

Ти избираш да реагираш.
Ти избираш да се чувствуваш несигурно.
Ти избираш лутина.
Ти избираш да возвратиш.
Ти избираш да имаш надеж.

Ти избираш да бидеш наивна.
Ти избираш да ја игнорираш својата интуиција.
Ти избираш да игнорираш некој совет.
Ти избираш да гледаш на другата страна.
Ти избираш да не слушаш.
Ти избираш да бидеш заглавена во минатото.

Ти ја избираш својата перспектива.
Ти избираш вина.
Ти избираш да бидеш во право.
Ти ја избираш својата гордост.
Ти ги избираш своите игри.
Ти го избираш своето его.

Ти ја избираш својата параонија.
Ти избираш да се натпреваруваш.
Ти ги избираш своите непријатели.
Ти ги избираш своите последици.

Ти избираш.
Ти избираш.
Ти избираш.
Ти избираш.

Меѓутоа, не си сама. Генерации жени во твоето семејство избрале. Жените ширум светот избрале. Сите во еден момент сме ги одбрале нашите животи. Стоиме зад тебе и вриштиме на цел глас:

Избери слобода.
Избери достоинство.
Избери да си простиш себеси.

Избери да им простиш на другите.
Избери да ја видиш твојата вредност.
Избери да му покажеш на светот дека не си жртва.
Избери да нѐ направиш горди.

~ Шенон Л. Адлер