Стручната јавност во Град Скопје расправаше за изворите и мерките против загадувањето

Градот Скопје вчера организираше работилница за тема „Загадувањето на воздухот во Скопје – Факти, причини, акции“, на која учествуваа претставници од голем број државни и научни институции, компании, здруженија на граѓани, како и претставници на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

На работилницата беа одржани презентации на поголем број истражувања околу причинителите на загадувањето на воздухот во Скопје, со акцент на затоплувањето на домовите и транспортот како извори за загадувањето, а се дискутираше и за потребата од координирани акции за негово намалување.