Спас на Преспанско Езеро

Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ е посветена на обезбедување трајна и сеопфатна заштита на Регионот Охрид-Преспа. Тие имаат иницијатива за заштита на езерото.

Преспанското Езеро има НАЈНИЗОК ВОДОСТОЈ ВО ПОСЛЕДНИОТ ВЕК! Тоа де факто претставува загрозување на безбедноста на Македонија, а со тоа загрозување и на животот и безбедноста на човекот, животната средина и животните.
Поради тоа, ја бараме вашата поддршка за гласно и обединето да ѝ порачаме на македонската влада дека мерки – одлучни и ригорозни – се потребни ВЕДНАШ