ДЏ сет на Soul Case овој петок во Сектор. 

Почеток: 23.30 часот.