Сончевото време е идеално за возење на велосипед. Ако се одлучите убавото време да го искористите за да се рекреирате со својот велосипед, морате да се придржувате до одредени правила, а особено ако сакате да возите низ градската средина.

Велосипед на пат може да управува лице кое наполнило 10 години возраст, а во случај кога нема изградена велосипедска патека, велосипедистот е должен да се движи што поблиску до десниот раб на коловозот, а ако постои велосипедска патека, тогаш тој е должен да се движи по велосипедската патека односно лента. Ова се дел од препораките на Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Кога велосипедистите се движат по велосипедска патека, односно лента, тогаш тие не смеат да се движат со брзина поголема од 25 километри на час.

Велосипедистот е должен да го управува велосипедот на начин на кој не се намалува стабилноста на велосипедот и не се попречуваат другите учесници во сообраќајот, а особено не смее да ги симнува рацете од управувачот, да се придржува за друго возило, да превезува, влече или турка предмети што можат да го попречуваат во управувањето со возилото или да ги загрозуваат другите учесници во сообраќајот.

Велосипедистот може да превезува други лица само ако на возилото постојат посебни седишта.

Деца до 14-годишна возраст не смеат на велосипед да превезуваат други лица.

Велосипедистот за време додека управува со велосипедот не смее да води животни.

Велосипедистот не смее на велосипедот да превезува лице кое е под дејство на алкохол.

Велосипед не смее да се вози по автопат, освен за време на организирани настани, со соодветна придружба.

Велосипедистот и лицата што се превезуваат со велосипед не се обврзани да носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот. Но, гледано од аспект на пасивна безбедност, препорачливо е за време на возењето да се носи заштитен шлем.

„Никогаш немојте да заборавите дека во случај на судир со друго возило, вие немате еден тон метал да ве заштити, ниту заштитен појас, воздушни перничиња… Затоа возете интелигентно, посветено и концетрирано. Тоа е најдобар начин да избегнете ситуации што би го загрозиле вашето здравје и живот“, велат од Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.