Скопје - градот со градби и зданија кои со векови се негов препознатлив белег