Човечки е да се згреши. Уште почовечки да се признае грешката и да се прифати вината и се што доаѓа со неа. Овој скопјанец тоа добро го знае.