Си беше еднаш едно Скопје

Си беше еднаш едно Скопје! Цветно, чисто, мирно, незагадено...

Многумина со носталгија се сеќаваат на ваквиот изглед на Скопје во минатото!