Сите оние, мажи и жени, кои имаат преку 44 години ќе работат само три дена во неделата за иста плата.

Тоа нема да биде кај нас туку во Австралија. Но кога ова ќе заживее не се знае. За сега е само предлог за кој интезивно се залагаат да заживее некои влијателни австралиски партии. Тие велат дека мозокот на човекот посе 44-та година од животот послабо функционира, па од тие причини не треба да се напрега.

Затоа и предлагаат да се донесе Закон со кој на овие луѓе ќе им се како што велат разнежи животот. Овој предлог наиде на големо одобрување кај самите австрилијанци.

Тие сега бараат да се распише референдум на кој ќе гласаат за убавините на животот кој после 44 година треба да биде за уживање а, не за измачување.

Оваа тема, ќе им биде особено привлечна и на Македонците, па на нас ни останува само да се надеваме, дека ќе учиме од подобрите.