Шест едноставни правила за мирен живот!

Кога сте сами, водете сметка за своите мисли!
Кога сте со пријатели, водете сметка за вашиот „јазик“!
Кога сте лути, водете сметка за својот темперамент!
Кога сте помеѓу луѓе, водете сметка за своето однесување!
Кога имате проблеми, водете сметка за своите чувства!
Кога ќе ви тргне добро во животот, водете сметка за своето его!