Секогаш ли мора да не потсетуваат дека треба да го исклучиме телефонот кога сме во театар? - Бон тон при посета на културни настани

Често се случува публиката која посетува некој културн настан да не се оснесува соодветно за тоа место.

На оваа реагираат и актерите и вработените во културните институции.

Гласното зворување, кавгите, шепотењето, мастики и правење на балончиња, разговори на телефон, се само еден дел од она што знае да се случи на некој културен настан.

Постојат бон тон правила за многу работи, а постојат и такви кои треба да се применуваат кога се посетува некој културен настан.

  • Не доцнете. Потрудете се барем 5 минути пред почетокот да бидете таму
  • Кога се упатувате на вашето седиште, кое се наоѓа на средина од редот, бидете лице во лице со другите луѓе и бидете културни извинете се
  • Пред да влезете во салата исклучете го мобилниот телефон
  • Не сликајте со блиц
  • Ако сте на изложба не ги допирајте делата и не зборувајте додека уметникот го држи својот говор

Бон тон однесувањето се гради уште од најмали нозе. Уметнците апелираат да ги почитувате овие правила, да ги почитувате нив, и останатата публика.