Не треба да се плашиме од самотијата.
Таа е племенита, таа е дел од нашиот живот, баш како и собирањето.
Но, не може секој да ја издржи самотијата!
Таа не е за слаби луѓе, кои непрестајно мораат да бидат опкружени со други, за да заборават колку се слаби.
И не може секој од својата самотија, исто како и школката, да обликува бисер и да го подари на другите.
Затоа што познато е тоа дека не секоја школка прави бисер.
Најголемиот дел од нив служат само за јадење.

Момо Капор