Овие фотографии од старо Скопје повозрасните ќе ги наврати во минатото и ќе им пробуди спомени, а помладите ќе можат да видат како некогаш изгледаше градско лизгалиште под Кале.