Ретка фотографија: Како изгледал Камениот мост во Скопје во 1954 година

Ретка фотографија од центарот на нашиот град од далечната 1954 година. Погледнете како изгледал Камениот мост во тоа време: