Решен проблемот со понирање на замјиште на улица ,,Шарпланинска” во населбата ,,Даме Груев”

По 35 години игнорирање на проблемот, општината го санираше проблемот на улица ,,Шарпланинска” во населбата Даме Груев.

Како резултат на пропусти во изведбата на атмосферската канализација, настанало пукање на цевката а како последица на тоа земјата понирала и формирала свлечиште на истата улица. Иако ,,Шарпланинска” е во надлежност на Град Скопје, Секторот за урбанизам при општина Ѓорче Петров,  го реши проблемот со санација на цевката и тампонирање по што ќе следи и асфалтирање на дупката.

cheap nike air max 90