По 35 години игнорирање на проблемот, општината го санираше проблемот на улица ,,Шарпланинска” во населбата Даме Груев.

Како резултат на пропусти во изведбата на атмосферската канализација, настанало пукање на цевката а како последица на тоа земјата понирала и формирала свлечиште на истата улица. Иако ,,Шарпланинска” е во надлежност на Град Скопје, Секторот за урбанизам при општина Ѓорче Петров,  го реши проблемот со санација на цевката и тампонирање по што ќе следи и асфалтирање на дупката.