Тековен репертоар на кино Милениум од 22 до 28 декември:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (22.12. - 23.12.):

13:00 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 2D /

15:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED)

17:30 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 3D /

20:00 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 3D /

22:30 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 2D /

САБОТА (24.12.):

11:00 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 2D /

13:00 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 3D /

15:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED)

17:30 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 2D /

20:00 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 3D /

22:30 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 2D /

НЕДЕЛА (25.12.):

20:00 часот – Јames bond symphony – КОНЦЕРТ

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (26.12. - 28.12.):

13:00 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 2D /

15:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED)

17:30 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 3D /

20:00 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 3D /

22:30 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 2D /