Општина Карпош денеска реконструираше три крака од улицата „Франце Прешерн“ во урбаната заедница Влае 1, во должина од 420 метри и широчина од четири метри.

Според проектната документација на Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи, се предвидува целосно реновирање на улицата „Франце Прешерн“ со сите 15 краци во должина од 2.518 метри.

За овој зафат локалната самоуправа издвои 8.391.103 денари.