Од ден на ден се повеќе расте бројот на раведени бракови во Македонија.

Во Македонија лани најмногу бракови 4.896 или 37,1%, според возраста на младоженецот, се склучени на возраст од 25 до 29 години, а 4.447 или 33,7%, според возраста на невестата, се склучени на возраст од 20 до 24 години.

Според траењето на бракот, најмногу разводи, 454 или 22.9 %, се случиле од 5 до 9 години по склучувањето на бракот. Просечната возраст при склучување на прв брак на младоженецот изнесува 29,3 години, а на невестата 26,5 години.