Понекогаш луѓето навистина сакаат да се мешаат во животите на другите луѓе. И понекогаш поставуваат прашања за нашите лични животи, прашања чии одговори не ги засегаат и кои не се воопшто важни за нивните животи.

Луѓето понекогаш вршат притисок врз нас, барајќи од нас одново и одново да им се објаснуваме за нашите одуки и нашиот живот. Сепак има работи за кои воопшто не сте должни да се оправдувате и објаснувате. Вие имате право на свој живот, слобода и приватност и имате право да одбиете да зборувате за овие работи:

1. Вашите чувства

2. Кого сакате и начинот на кој сакате

3. Што јадете

4. Причините кои стојат позади вашето  „НЕ“

5. Вашите потреби

6. Односот со вашето дете

7. Вашите килограми и тежина

8. Вашите уверувања и ставови

9. Вашиот брак

10. Вашиот стил на облекување

11. Ако се предомислите

12. Вашето пишување и начинот на кој се изразувате

13. Вашиот избор да имате или немате деца

14. Вашата личност

15. Начинот на кој ја изразувате вашата сексуалност

16. Работите што ги сакате

17. Вашите односи со другите луѓе

18. Вашите граници

19. Вашето минато

20. Вашата сегашност