Првите бранови на епидемии на грип очекуваат во февруари. Медицинските експерти сметаат дека засега ние на северната хемисфера се уште сме безбедни.

Но, на јужниот дел се појавува мутиран вирус А H3N2, присутен особено кај најмладите и хронично болните најчесто се лепат на вирусот на грип и тоа би можело да биде проблематично за многумина овде веќе од наредниот месец, повеќе од вообичаените проблеми кога се во прашање од порано познатите, немодифицирани видови на вирусот. Она што е прв чекор до заштита е да се има информација за заканата, и да се преземаат превентивни мерки. 

- Вирусот е од тип Б, чие присуство потврдено од страна на лабораторијата во Институтот "Торлак" во Белград, и нема потенцијал да предизвика епидемија - вели епидемиологот Бранислав Тиодоровиќ. Но, постои реална закана дека кај поголем број луѓе може да се дијагностицира и инфлуенца тип А H3N2 која се очекува да се случи веќе следниот месец..

Епидемиологот Тиодоровиќ вели дека нашата околина веќе има појави на грипозен вирус од тип Б, која во моментов е во промет, и ако може така да се каже во оваа закана од нов вирус кој предизвикува грип е што тој доаѓа од запад кон исток. Искуството низ децении покажало дека многу се полоши последиците кога вирусот има обратен правец, кога доаѓа од исток кон нас и кон западот за што сме сведоци и пред неколку години кога се соочивме со таква појава, која ние ја нарекувавеме “руски грип“.