Пролетна дератизација за уништување на глодари во Кисела Вода

Општина Кисела Вода, од понеделникот, 27.03.2023, започна со вршење на пролетна системска дезинфекција, дезинсекција и дератизација за уништување на штетните глодари на на јавните површини.

Со дератизацијата и дезинсекцијата во наредните 20тина дена, согласно програмата на Секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна средина ќе бидат опфатени шахтите во сите месни и урбани заедници. 

Општина Кисела Вода организира вакви акции за уништување на штетните глодачи два пати годишно, на пролет и на есен.