Пролетна дератизација во Општина Аеродром

Деновиве се изврши редовната пролетна дератизација на целата територија на Општина Аеродром.

Акцијата опфати околу 3.000 шахти со 9.000 мамци, вклучувајќи ги и основните училишта и детските градинки.

Дератизацијата на глодачите ја врши Институтот за јавно здравје, Скопје.