Продолжете да блескате, без оглед на туѓите погледи

Нека ви судат.
Нека ве сфаќаат погрешно.
Нека ве оговараат.

Нивните мислења не се ваш проблем.
Ви останете љубезни, предадени на љубовта, слободата и својата автентичност.

Без оглед на тоа што ќе ви кажат или направат, не се осмелувајте да се сомневате во своите вредности и убавината на вашата вистина. 

Само продолжете да блескате, како што веќе го правите тоа...

Скот Стејбил