Повеќе од половина од возрасните во ЕУ биле жртви на измама преку интернет

Според Европската комисија (ЕК), 56 отсто од возрасните во Европската унија биле жртви на измама преку интернет во последните две години. Ова се должи на зголемениот број напади фишинг, што се широко распространети меѓу луѓето преку е-пошта, социјални мрежи или лични пораки. Ниската јавна свест на оваа тема, исто така, игра важна улога во пријавениот процент на измамени корисници на мрежниот простор.

Интернетот има многу апликации, но и огромен потенцијал за злоупотреба.

Европската комисија ги повикува потрошувачите да внимаваат на понудите што бараат итно дејствување. Како што е наведено, можеби се создадени за да им наштетат на корисничките сметки и да ги злоупотребат личните сметки. Повеќето од нив нудат погодност и брзина во процесот на продажба, но во поголем процент на случаи се претвораат во измами за фишинг.

Според ЕК, само софтвер не е доволен за заштита на потрошувачите преку интернет. Се посочува дека луѓето треба да бидат свесни за нивната ранливост и да знаат како можат да бидат манипулирани.