Повеќе населби ќе останат без струја

Од ЕВН Македонија информираат дека утре, петок, без електрична енергија ќе останат делови од повеќе скопски општини.

– во периодот од 08.00 до 12.00 часот, корисниците од улиците со броевите: 406, 415, 500, Т-мобаил Марино. ( општина Илинден );

– во периодот од 08.30 до 14.00 часот, корисниците од улицата Гаврил Константиновиќ. ( општина Аеродром );

– во периодот од 08.30 до 17.00 часот, корисниците од селата: Јаболци, Осинчани, Елово, Малчишта, Патишка Река, Црн Брв, Дражилово, Нова Брезница, како и ХПП ПЦЦ Хидро, Сателитскиот центар, Ловиштето „Јасен“, Каменоломот „Рудокоп“ и останатите стопански и нестопански објекти во тој реон. ( општина Сопиште );

– во период од 08:05 до 15:30 часот, корисниците од улиците: 19, 38, 9, 8, 7, 15, 13, 14, ТИРЗ-Пумпа „Илинден“, ЗИК- Пумпа Илинден и објектите од непосредна околина. (општина Илинден).

– во период од 08:30 до 12:00 часот, корисниците од улиците: Миле Поп Јорданов, броевите:25 и 42-а, Јуриј Гагарин броевите:29 и 35и хотелот „Гранит“. (општина Карпош).

– во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од улицата Питу Гули. (општина Центар).

– во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од улицата Михајло Апостолски (поранешна Каирска) од бројот 2 до бројот 16 и објектите во непосредна близина. (општина Карпош).

– во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од улицата Скупи и подулиците: со бројот 12 и 20 и објектите во непосредна близина. (општина Карпош).

– во период од 09:00 до 12:00 часот, корисниците во кругот на поранешна „Стаклара“ и објектите во непосредна близина. (општина Кисела Вода).