Потрошувачки кредит...за кашкавал!

Денешниот твит на денот: 

Македонија 2023:

Добар ден. За што сте дојдени?

- Да аплицирам за потрошувачки кредит.

Што ќе купувате?

-Кашкавал.

Извинете. За кашкавал ги дадовме сите потрошувачки кредити.