Постојат луѓе кои не знаат колку се важни...

Постојат луѓе кои не знаат колку е важно тоа што постојат на овој свет.

Постојат луѓе кои не знаат колку е важно нивното појавување во нечиј живот.

Постојат луѓе кои не знаат колкава радост им носат на другите со нивната срдечна насмевка. 

Постојат луѓе кои не знаат колку луѓето ја ценат нивната блискост.

Постојат луѓе кои не знаат колку празно би се чувствувале другите без нивното присуство во нивните животи.

Постојат луѓе кои не знаат дека се подарок од небото.

А би можеле да знаат, кога ние би им го кажале тоа...

  • Бруно Фереро