Постојат луѓе кои едноставно те сакаат...

Постојат искрени и добри луѓе.
Постојат луѓе кои ќе ти помогнат без никакви скриени намери.
Постојат луѓе кои се покрај тебе без да бараат нешто за возврат.

Навистина постојат луѓе кои не бараат ништо.

Постојат луѓе кои те прифаќаат и сакаат, со самото тоа што постоиш.
Постојат луѓе кои те разбираат.

Навистина постојат луѓе кои те сакаат само заради тоа што си човек, без да мора или да треба нешто да правиш.