На барање на граѓаните поставени се заштитни столпчиња на булеварот „Климент Охридски“ во близина на поранешната зграда на НИП „Нова Македонија“ (Дом на печат). 

Со поставените столпчиња се става крај на непрописно паркираните возила на овој потег.