Поскапеа угостителските услуги

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во јуни 2020 година, во споредба со мај 2020 година, е зголемен за 0,2 отсто. Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите храна за 0,2 проценти и безалкохолни пијалаци за 1,4 отсто, додека во групата ноќевања е забележано намалување за 0,2 отсто.
Индексот на цените на угостителските услуги во јуни 2020 година, во однос на истиот месец од претходната година, е зголемен за 0,6 проценти.
Индексот на цените на угостителските услуги за периодот јануари – јуни 2020 година, во однос на истиот период од минатата година, е зголемен за 0,4 отсто.