Порака на денот: Сѐ што сме стекнале во животот, имало своја цена...

Сѐ што сме стекнале во животот, имало своја цена.

Нешто сме платиле со пари.
Нешто сме платиле со чувства.
Нешто сме платиле со молчење.
А нешто со трпение.
Нешто сме платиле со надежи,
Нешто сме платиле со заблуди.
Нешто сме платиле веднаш.
А нешто на рати. 

Но, она што е сигурно во животот е дека мора да даваме, возвраќаме и заслужуваме. 

Дури тогаш навистина ќе имаме сѐ што ќе посакаме.