Порака на денот: Најголема потреба на светот е потребата за вакви луѓе...

Најголема потреба на светот е потреба за луѓе:

~ кои не дозволуваат да бидат купени
~ кои во длабочината на својата душа се чесни и искрени
~ кои не се плашат да го наречат гревот со неговото вистинско име
~ чија совест е верна должност како магнетската игла кон полето
~ кои ќе останат на страната на праведноста дури и небото да се срушило

Елен Џ. Вајт