Поради техничка интервенција во вторник, без вода населба Бутел

Поради планирана техничка интервенција на трафостаница во Пумпена станица БУТЕЛ, на ден 24.04.2018 година (вторник), ќе има прекин на водоснабдување во период од 8 до 14 часот.

Без вода ќе бидат населбите Бутел-1 и Радишани, како и стопанските субјекти на северната страна на ул.Босна и Херцеговина (ЕВН, Железничка станица Скопје Север, Еуро Табак, Едел-Пром, Фурна Диме, Шкода).

Телефон за информации: 023073010