Поезија: Влада Урошевиќ - Тајната на сонувачите

Влада Урошевиќ (1934, Скопје), поет, прозен автор, критичар, есеист, антологичар, преведувач.

Photo by Filipp Romanovski on Unsplash

Тајната на сонувачите – Влада Урошевиќ

Сламки имаат в коса.
Низ огромните ноќи патуваат.
Една кутија со себе носат
и од секаков допир ја чуваат.

Кој е нивниот дом? И каде?
Нивната патека не е измината.
Молчат тие како земјотресот гладен
во срцето на планината.

Со тајната на кутијата
напразно сепак ќе се мачите.
Спијачите си спијат
сонуваат само сонувачите.