Подгответе се за зимското сметање на времето - стрелките одат еден час назад

Следната недела се менува начинот на сметање на времето.

Еден час назад стрелките на часовникот можеби за последен пат ќе се вратат наназад. 

Последните години во Европа, па и во земјава се води јавна дебата дали е потребно да дојде до прекин на сезонските промени на времето од зимско во летно и обратно. Граѓаните со кои зборувавме се со поделени мислења.