Имаме поголеми куќи, но помали семејства.

Поседуваме повеќе работи, но помалку време.

Имаме повеќе оценки, но помалку разум и логика.

Повеќе знаење, но повеќе проблеми кои не можеме да ги решиме.

Имаме повеќе лекови, а повеќе болести.

Бевме до месечината и назад, но имаме проблем.

да ја преминеме улицата и да се сретнеме и поздравиме со нашиот сосед.

Изградивме повеќе компјутери и машини со повеќе информации,

но комуницираме се помалку.

Имаме премногу работи, но премалку квалитет.

Јадеме брза храна, но побавен метаболизам.

Високи сме и богати, но со сиромашен карактер.

Големи профити, мали и незначајни врски и односи меѓу луѓето.

Премногу време за другите, најмалку време за себе.