Отворен ден за волонтери во ЈП Лајка

ЈП Лајка организира отворен ден за сите граѓани кои се заинтересирани да се вклучат во активностите кои подразбираат хуман третман на заловените миленици. 

Отворениот ден ќе се одржи на 5 јуни од 10 до 14 часот. Волонтерите ќе можат да придонесат за добрата состојба на кучињата, со нивно хранење, бањање, прошетки и игри. 

Притоа ќе може да добијат повеќе информации за секое од нив, за целиот хуман третман низ кој што имаат успешно поминато, за процесот на вдомување, како и практични совети при вдомување на куче.

Бројот на места е ограничен, па затоа е потребно заинтересираните да го потврдат своето присуство на volontiraj@lajka.com.mk.