Општина Петровец ги ослободи родителите четири месеци од плаќање на месечната обврска за градинка

Советот на општина Петровец имајќи ја предвид тешка состојбата со пандемијата на коронавирусот во која се најде земјава, донесе одлука за ослободување од обврската за плаќање надоместок на ЈОУДГ “Авионче” за 4 месеци.

Ова значи дека родителите на децата кои одат во оваа градинка за период од четири месеци се ослободени од обврската за плаќање на месечниот надоместок.

Советот на општина Петровец и општина Петровец како досега, така и во иднина ќе продолжи да работи во служба и интересите на сите граѓани.