Општина Аеродром доделува субвенции за инвертер-клими

Општина Аеродром денеска објави јавен повик за надоместување на дел од трошоците направени при набавка на инвертер-клими, што ќе се реализира по принципот „прв дојден, прв услужен“.

Жителите што купиле или ќе купат инвертер-клими во тековната 2019 година најдоцна до денот на траење на јавниот повик заклучно до 18 октомври, можат да достават барање за поврат на средствата во висина од 50%, но не повеќе од 15 илјади денари по домаќинство со вклучен персонален данок на доход.

Потребните документи за аплицирање на повикот може да се најдат на веб страната на Општината Аеродром.