ООУ „Кочо Рацин“ ја започнува новата учебна година со обновено спортско игралиште

ООУ „Кочо Рацин“ ја започнува новата учебна година со комплетно обновено спортско игралиште. Со денешното асфалтирање ја завршуваме реконструкцијата на игралиштето на кое се поставуваат и нови спортски реквизити и нова заштитна ограда. 
Игралиштето е наменето за спорт и рекреација на учениците, но и за сите рекреативци и љубители на спортот.